En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

fredag 1 augusti 2014

Håll dig väl informerad
”Alla har rätt att ha sin egen åsikt, men den som håller sig informerad har mer rätt.” Bill Dixon

Att kunna sitt arbetsområde är viktigt i alla jobb och särskilt viktigt i försäljning eftersom det inger förtroende när säljaren är kunnig och kan förklara sammanhang och svara på följdfrågor i kundsamtalet. När jag började jobba med försäljning för många år sedan ägnade jag mycket tid åt att läsa den företagslitteratur jag kom över. Jag studerade alla produktbroschyrer och gick kurser och fick lära mig och prova på hur företagets produkter användes i praktiken. Kollegor kom ibland och frågade mig trots att jag var yngst på kontoret. Kunskap är en av nycklarna till framgång.

Kunskap är en verkligen en färskvara med ett kort bäst före datum. Idag förändras allt så fort och kunskap snabbt blir inaktuell. För att ligga på topp måste du studera och satsa på livslångt lärande. Läs minst trettio minuter varje dag. Lyssna på ljudkassetter i din bil och på din mp3-spelare. Om du bara gör det kan du bli en auktoritet inom ditt område på bara några år. Gå på kurser och delta i seminarier regelbundet. Kontinuerligt lärande är nyckeln till framtiden.

Det är en bra idé att sträcka din horisont utanför ditt eget expertområde och läsa böcker och litteratur om andra saker då och då. Köp några tidskrifter som du normalt inte gör och läs dem. Du kommer att öka din allmänbildning och på det viset integrera din nuvarande kunskap på helt nya sätt. Du kommer att finna att det är ofta emellan olika kunskapsområden som de mest spännande, intressanta och kreativa idéerna, uppfinningar och nya lösningar uppstår.

Sluta aldrig att lära dig nya saker. Information har aldrig varit mer lättillgänglig än den är idag. Ingen generation före oss har haft dessa möjligheter framför sina fötter. Du kan ladda ned affärslitteratur och elektroniska handböcker till din bärbara dator eller mobiltelefon och du kan läsa på och utöka ditt kunnande om nästan vilket ämne som helst, när som helst och var som helst. Bestäm dig för att satsa på livsvarigt lärande och sluta aldrig studera och förkovra dig.

Utrustad med ditt kunnande är du redo att möta varje kund.

Inga kommentarer: