En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

fredag 26 juni 2015

Uppmana till handling“Vi misslyckas med 100 procent av den försäljning vi inte vågar fråga om.” Zig Ziglar

Att göra övergången efter en lyckad säljpresentation och komma till avslut och våga fråga om en order är ett problem för många säljare. Detta kan förstärkas i en relation där säljaren är rädd för förkastelse och inte vill få ett nej och där kunden samtidigt är osäker och rädd för att fatta felaktiga beslut. Den kombinationen brukar ofta sluta med att man kommer överens att höras senare för att följa upp. Sedan försvinner kunden in i ett tre månader långt möte och du får aldrig tag på honom eller henne igen. Har det hänt dig någon gång?

När du presenterar något för att utöva inflytande eller övertyga är det bra att känna till att människor bäst kommer ihåg det som sägs i början och i slutet av ett samtal och har en tendens att glömma mer av det som sägs där emellan. Det har att göra med vår uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Därför bör du berätta dina viktigaste punkter och uttrycka dina starkaste argument i början och precis i slutet.

I den klassiska retoriken spelar avslutningen en särskilt viktig roll i talekonsten att övertyga. Här gäller det att inte bara få lyssnaren att ta ställning utan också uppmana denne att agera. Man brukar tala om en manande avslutning. Innan man går in för landning rundar man av med två viktiga inslag nämligen det emotionella tilltalet där man väcker känslorna för ämnet en sista gång för att sedan göra en sammanfattning.

Knyt an till kundens huvudpunkter, det vill säga de argument som svarar på de behov kunden har gett tillkänna och bekräftat tidigare i samtalet. Påminn kunden om de känslor som denne gett uttryckt för. Detta kan inte nog understrykas att enastående försäljare uppehåller sig vid kundens känslomässiga behov. Sammanfatta ert samtal genom att kort återge vad ni talat om och på vilka punkter ni har kommit överens.

Spara det bästa till sist. Använd den starkaste anledningen för kunden att slå till nu på en gång. Led kunden mot avslut. När du sammanfattat de viktigaste fördelarna säg då något i stil med; ”Om du tycker att det här ser bra ut, då föreslår jag att nästa steg är…” Avsluta meningen med det du vill kunden ska göra härnäst. Ledningsavslut är ett av de mjukaste och enklaste sätten att få kunden att svara ”ja”. För allt du gör, glöm inte att uppmana kunden till handling.

fredag 12 juni 2015

Övning ger färdighet"Ju mer jag övar, desto mer tur får jag!" Gary Player

De bästa idrottsmännen, de bästa musikerna de bästa komikerna tränar mer än du någonsin anar. De övar och repeterar flera timmar varje dag. Tiger Woods är känd för sitt hårda träningsprogram. Trots att han redan är bäst på golftouren fortsätter han att träna för att bli så bra som han överhuvudtaget kan bli. Ibland tänker vi att det vore roligt att vara lika bra som ett proffs men glömmer att det finns ett pris att betala. Vi är inte beredda att satsa det de har satsat i tid, ansträngning och energi för att nå dit. Jag lyssnade nyligen på ett föredrag med TV-profilen Anders Lundin där han berättade om hur mycket han förbereder sig och smygtävlar i samband med sina framträdanden. När han och Kattis Ahlström skulle leda den europeiska schlagerfestivalfinalen för några år sedan tränade de i flera månader innan det var dags för sändning.

Ska du bli riktigt duktig som säljare behöver du också träna mycket. Det handlar om att hela tiden öva slagteknik och ständigt träna grundslagen. Öva med dina kollegor, förbered dig och repetera om och om igen. Detta är så viktigt eftersom det mesta vi gör sker reflexmässigt utan att vi medvetet tänker på det. Genom att öva säljsituationer nöter du in reflexrörelserna i ditt undermedvetna; hur du ställer frågor och hur du reagerar på olika svar och bemöter invändningar, presenterar fördelar och så vidare. I säljsituationen hinner du inte tänka på alla detaljer och det är viktigt att ha tränat upp denna automatiska responsmekanism i ditt undermedvetna. Hitta försökskaniner att träna på, någon anhörig, din chef eller en kollega och turas om att sälja till varandra. Du övar också på arbetet genom att göra många kundsamtal i rad.

Många säljare ser varje kundbesök som ett äventyr, alltid lika nyfiken på att höra vad han själv kommer att säga. De kan naturligtvis lyckas ibland men jag föreslår att du inte är sådan. Förbered dig istället noga och skriv ned dina intervjufrågor nästan ordagrant och slipa på dem. Jag har funnit att genom att ta lite tid i förväg till att tänka igenom vilka frågor jag ska använda lyckas jag bättre i säljsamtalet. Direkt efter ett kundmöte är det också bra att tänka igenom vad som gick bra och vad du skulle vilja ändra på till nästa gång. Genom att ta vara på lärandet i jobbet förbättrar du dig från ett kundmöte till nästa.

fredag 5 juni 2015

Se på saken från motpartens synvinkel”Du kan göra mer affärer på två månader genom att bli intresserad av andra människor än du kan på två år genom att försöka få människor intresserade av dig.” Dale Carnegie

Det affärsdrivande företagets uppgift är att skaffa och behålla kunder. Ditt arbete som säljare är att öka kvaliteten och effektiviteten i din säljprocess och i din prospektering för att kunna skapa tillräckligt många kunder. För att behålla kunden över en längre tid har du inte råd att vara självcentrerad. Du måste fokusera på den andre personens behov. Kom ihåg talesättet: ”Om du vill ha en vän, skaffa en hund. Om du vill ha en kund, lös hans problem.” Lär dig att alltid försöka se situationen från motpartens synvinkel.

För in ”du” i samtalet så mycket du kan. Det käraste ordet i språket för varje människa är hans eget namn. Använd kundens namn med måtta och på ett finkänsligt sätt. I vår kultur är vi informella och bekväma med att tilltala varandra med förnamn. När du gör affärer med andra nationaliteter kan det vara på sin plats att låta kunden själv först ”kasta titlarna”. I Tyskland till exempel är titlar som ”Herr Doktor” följt av efternamn väldigt vanligt. När motparten börjar dua dig kan du göra likadant mot honom. I samtal på engelska använd gärna orden Mr. och Mrs. tillsammans med efternamnet när du hälsar. Det kan kännas formellt för oss skandinaver men det blir heller aldrig fel.

När du ringer upp ett prospekt för första gången skall du vara försiktig och inte använda förnamnet i en alltför familjär ton. Låtsas inte som om du känt kunden en lång tid och låt inte som om ni redan är bästa vänner. Det kännas väldigt manipulerande för de flesta. De kan uppleva att du kränker deras personliga integritet när du gör så.

Du kanske har hört talas om ”Du-provet” tidigare. Det innebär att lägga ihop alla ”du-dig-din-dina” i ett samtal och jämföra med hur många gånger ”jag-mig-min-mina” finns med. Regeln går ut på att du-sidan skall vara minst 50 % eller naturligtvis ännu högre. Den här regeln går utmärkt att tillämpa på skriven text också, både när det gäller säljbrev, offerter och vanliga e-post meddelanden. Gör gärna en test på dina egna samtal och skrivna texter under kommande vecka. Öka du-sidan och du kommer att märka ett ökat gensvar och intresse från dina kunder. Kom ihåg att se på saken från motpartens synvinkel och alltid tala med utgångspunkt från hans behov och önskningar.