En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

fredag 26 juni 2015

Uppmana till handling“Vi misslyckas med 100 procent av den försäljning vi inte vågar fråga om.” Zig Ziglar

Att göra övergången efter en lyckad säljpresentation och komma till avslut och våga fråga om en order är ett problem för många säljare. Detta kan förstärkas i en relation där säljaren är rädd för förkastelse och inte vill få ett nej och där kunden samtidigt är osäker och rädd för att fatta felaktiga beslut. Den kombinationen brukar ofta sluta med att man kommer överens att höras senare för att följa upp. Sedan försvinner kunden in i ett tre månader långt möte och du får aldrig tag på honom eller henne igen. Har det hänt dig någon gång?

När du presenterar något för att utöva inflytande eller övertyga är det bra att känna till att människor bäst kommer ihåg det som sägs i början och i slutet av ett samtal och har en tendens att glömma mer av det som sägs där emellan. Det har att göra med vår uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Därför bör du berätta dina viktigaste punkter och uttrycka dina starkaste argument i början och precis i slutet.

I den klassiska retoriken spelar avslutningen en särskilt viktig roll i talekonsten att övertyga. Här gäller det att inte bara få lyssnaren att ta ställning utan också uppmana denne att agera. Man brukar tala om en manande avslutning. Innan man går in för landning rundar man av med två viktiga inslag nämligen det emotionella tilltalet där man väcker känslorna för ämnet en sista gång för att sedan göra en sammanfattning.

Knyt an till kundens huvudpunkter, det vill säga de argument som svarar på de behov kunden har gett tillkänna och bekräftat tidigare i samtalet. Påminn kunden om de känslor som denne gett uttryckt för. Detta kan inte nog understrykas att enastående försäljare uppehåller sig vid kundens känslomässiga behov. Sammanfatta ert samtal genom att kort återge vad ni talat om och på vilka punkter ni har kommit överens.

Spara det bästa till sist. Använd den starkaste anledningen för kunden att slå till nu på en gång. Led kunden mot avslut. När du sammanfattat de viktigaste fördelarna säg då något i stil med; ”Om du tycker att det här ser bra ut, då föreslår jag att nästa steg är…” Avsluta meningen med det du vill kunden ska göra härnäst. Ledningsavslut är ett av de mjukaste och enklaste sätten att få kunden att svara ”ja”. För allt du gör, glöm inte att uppmana kunden till handling.

Inga kommentarer: