En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

fredag 2 maj 2014

Det handlar om att väcka intresse

”Det som fångar vår uppmärksamhet avgör våra handlingar.” William JamesI all sälj- och marknadskommunikation gäller det att kvickt väcka kundens intresse. Den klassiska modellen A-I-D-A står för Attention (uppmärksamhet), Interest (intresse), Desire (önskan), Action (handling). Du har en förhållandevis kort stund på dig att skapa uppmärksamhet och väcka kundens intresse. Det är okej att vara lite excentrisk så länge det du säger är relevant och du kan backa upp dina påståenden med fakta. Du bör relativt snabbt ge svar på följande frågor från kunden:

(1) Varför ska jag lyssna på dig? Du kan göra eller säga någonting oväntat här för att skapa uppmärksamhet. Säg något i stil med: ”Jag vill visa dig hur du kan öka dina intäkter med x% och samtidigt spara på dina kostnader!”
(2) Vad rör det sig om? Berätta vilken produkt, tjänst eller lösning som du representerar men glöm inte bort att först be att få ställa några frågor för att kunna verifiera kundens behov innan du presenterar produkten närmare.
(3) Vem säger det? Lägg fram oberoende bevis för dina påståenden. Visa på branschstatistik, studier, marknadsdata eller annan information som stöder dina argument.
(4) Vilka andra har gjort det? Använd referenser, hänvisa till grupper eller personer i samma belägenhet som kunden befinner sig i. Ha gärna namngivna referenskunder till hands med deras berättelser och personliga citat nedskrivna.
(5) Vad får jag för det? Beskriv fördelarna för kunden. Måla upp en bild av hur vardagen förändras till det bättre när kunden väl ”tackat ja” till din produkt eller tjänst.

I sin bok om hur han lyckades med sin försäljning skriver Frank Bettger: ”Gör något som förvånar, som tar motparten med överraskning. Det är ofta nödvändigt att man väcker folk ur deras dvala och får dem att komma till ett avgörande för deras eget bästas skull. Men ni gör nog klokast i att låta bli, om er ’uppryckare’ inte har stöd av fakta utan bara av lösa antaganden.”

Vid ett tillfälle när jag skulle bygga ett hus och förhandlade med en husleverantör erbjöd jag mig att istället köpa två hus – ett till grannens tomt också. Detta något överraskande utspel gav alla parter möjlighet till en bra affär, såväl husleverantören som en god rabatt för både grannen och mig. Var inte rädd för att väcka motpartens intresse genom att göra något oväntat.

Inga kommentarer: