En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

torsdag 22 maj 2014

Visa uppskattning för kundens begåvning”Hantera varje människa som om den vore den viktigaste människan på jorden, för i deras ögon är de faktiskt det.” Zig Ziglar

Allt du uppnår i livet får du genom andra människor. Det betyder att det ofta är genom indirekta metoder som du lättast uppnår det du önskar. Om du till exempel vill att andra ska vara intresserade av dig, visa intresse för dem. Om du vill bli respekterad, visa respekt för människorna i din närhet. Om du vill ha en vän, var en vän först, och så vidare. Det finns en naturlig tendens att återgälda det vi får från andra. Ibland kallar vi detta för principen om indirekt ansträngning.

Förtroende och respekt måste förtjänas. Du förtjänar förtroende och respekt genom att vara förutsägbar i ditt beteende genom att hela tiden håller det du lovar. Jag gillar bilden med det känslomässiga bankkontot. En del människor ger dig inte kredit till att ta ut något från dem innan du först har gjort en insättning på deras känslomässiga bankkonto. Det motsvarar i någon mån ”etos” som en talare inledningsvis måste etablera bland sina åhörare enligt den grekiska retoriken. Innan ”etos” finns där (insättningen är gjord) så kommer de inte att lyssna på det du har att säga; ditt ”patos”, ditt budskap.

När vi gör affärer med människor vi inte tycker om, där relationen inte fungerar finns det en risk att småsaker blir till stora problem. Å andra sidan när vi gör affärer med människor vi tycker om och respekterar så blir alla stora problem till småsaker. Nyckeln till framgång är alltså att göra affärer med människor vi tycker om, genom att knyta an till dem och vara en lättillgänglig, trevlig person som kunden trivs att vara tillsammans med.

Visa intresse för kundens affärer och vad han eller hon lyckats uppnå. Ställ specifika frågor om bolagets framgångar, av typ; ”hur har ni burit er åt för att växa så starkt…? Vilka särskilda åtgärder satte ni in i detta läge?” Vanligtvis berättar kunder gärna om sina lyckade satsningar och sina framgångar men dröj inte för länge vid dessa frågor om du märker att kunden börjar bli stressad eller otålig.

Människor är väldigt känsliga för oärligt bemötande. Var uppriktig i ert beröm och förfall inte till smicker. Ge ärligt beröm om kundens rykte i branschen till exempel. ”En person med dina kvalifikationer ska naturligtvis vara uppdaterad på …” En framgångsrik entreprenör har ofta själv byggt upp sitt företag och dennes begåvning ligger till grund för hela dess verksamhet. De har uträttat fantastiska saker och de har säkerligen varit med om en lärorik resa. Det finns alltid massor av saker att visa uppskattning för.

Inga kommentarer: