En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

fredag 18 juli 2014

Var en god lyssnare


Lyssna aktivt och ta in andra människor med dina sinnen. Koncentrera dig på vad de säger och notera hur de säger det. Tonfall och kroppsspråk kan ge dig värdefulla tips om du är uppmärksam. Kör inte över andra med ditt eget behov att få berätta dina historier eller presentera dina produkter eller tjänstelösningar alldeles omedelbart. Det är en god minnesregel att låta kunden stå för huvuddelen av konversationen under den första delen av samtalet.

Alla uppskattar att bli lyssnade till, få bekräftelse och bli vänligt bemötta. Jag har funnit att ju mer du låter människor prata om sig själva desto mer kommer de att tycka om dig. Om du ställer frågor kring deras intressen och erfarenheter kommer de att tycka att du är ett sällskapligt geni och kan inte vänta länge nog för att få träffa dig igen. Av någon anledning litar också människor på en god lyssnare. Du bygger upp ett enormt förtroende i relationen bara genom ditt lyssnande förhållningssätt.

Ibland när du ställer en fråga kring ett ärende kan kunden bli sittande tyst. Det är inte farligt. Var inte rädd för tystnaden. En del människor är fåordiga till naturen och kan då och då till och med svara på en öppen berättarfråga med ett enkelt ”ja” eller ”nej”. Lär dig att bli vän med tystnaden och vila i den. Om du väntar tillräckligt länge är det nästan alltid motparten som bryter tystnaden. Någon gång har jag råkat ut för en lustigkurre som frågat om jag just gått en säljkurs och lärt mig använda tystnaden på detta taktiska sätt. Det är inte heller farligt. Det blev bara ett trevligt skämt vi båda kunde skratta åt tillsammans.

Hemligheten med att vara en god lyssnare är inte att sitta tyst, hålla ögonkontakt, nicka och grymta fram ett och annat ”uhu” då och då. Hemligheten med att vara en god lyssnare är att komma ihåg det som sagts nästa gång du träffar den personen igen. Ställ frågor som visar att du kommer ihåg vilka ämnen som diskuterats. Nyckeln till aktivt lyssnande är alltså att engagera minnesfunktionerna i din hjärna. Du kan naturligtvis ta hjälp av stödanteckningar när det gäller ett säljsamtal men när det gäller dina privata relationer hjälper det inte att fuska. Vi kan alla lära oss att bli bättre lyssnare.

1 kommentar:

Anonym sa...

Roulette is one of the|is amongst the|is probably certainly one of the} on line casino games that really ports rather well to a cell system. Users all through the state of New Jersey can fireplace up the net on line casino cell app of their choosing and join the action. It doesn’t matter if you’re in Hoboken, Atlantic City, or simply crossed the Benjamin Franklin Bridge leaving Philadelphia. Online on line casino apps are available for all main platforms together 온라인카지노 with both iOS and Android phones and tablets. You’re not putting any actual money bets and might due to this fact not win any actual money. When you’re ready to position actual bets, a glance at|try} our greatest on-line roulette sitesfor protected & safe play.