En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

fredag 29 maj 2015

Det handlar om att skapa förtroende

”Om människor gillar dig kommer de att lyssna på dig men om de litar på dig kommer de att göra affärer med dig.” Zig ZiglarFörsäljning handlar om förtroende. Vi gör affärer med dem vi tycker om och dem vi litar på. Speciellt i inledningen av en kundrelation, men också under dess fortsättning, är det viktigt att etablera och kontinuerligt bygga upp förtroendet, alltifrån första intrycket, med ett vårdat yttre, ett stadigt handslag, fast blick och med ett leende på läpparna.

Kom ihåg att innan du säljer din produkt eller tjänst säljer du dig själv! Kunden måste köpa dig, att ni ska träffas, att du får ställa några frågor, att du får lämna en offert, att ni ska träffas igen, att du får fråga efter avslut och så vidare, långt innan han eller hon köper din vara.

Det finns flera sätt att agera förtroendeskapande på. En effektiv metod är att ikläda sig rollen som konsult eller rent av biträdande inköpschef och inledningsvis sätta dig på kundens sida av bordet (bildligt talat). Du kan säga något i stil med: ”Jag är inte här för att sälja någonting just nu. Jag ser mig mer som en konsult. Innan jag ställt några frågor vet jag inte ens om ni har behov av de produkter mitt företag representerar. Går det bra om jag ställer några frågor? Innan jag kan lämna en rekommendation behöver jag veta följande…”Ett annat effektivt sätt är att hänvisa till branschstatistik eller uppgifter från oberoende källor om hur andra, i liknande situation som kunden är i, har agerat. Berätta gärna om hur välrenommerade företag löst liknande frågeställningar. Nöjda referenskunder kan vara utmärkt att hänvisa till.

Vad du än gör, undvika att kritisera dina konkurrenter. Tala väl om dem. De gör också en del bra grejor. Föreställ dig att din kund gjort affärer med någon av dem. Om du då kritiserar konkurrenten kritiserar du samtidigt kundens omdöme eftersom han valt att handla med dem. Låt dina argument vara fokuserade på ert företags produkter och de förträffligheter de representerar. Arbeta med dina egna unika säljfördelar, USP:arna (Unique Selling Propositions), som vi kallar dem ibland. Försök skapa ett erbjudande som på något vis är unikt och anpassat till kunden när du har möjlighet till det.

Genom att du agerar konsekvent genom hela säljcykeln kan kundens förtroende för dig och ditt företag fortsätta att växa sig allt starkare. Följ upp efter det att varan levererats med lämplig garanti, god service och support och du ska finna att du skaffat dig en förtrogen kund.

Inga kommentarer: