En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

fredag 8 maj 2015

Förbered stödord inför samtalet

”Viljan att vinna är viktig men viljan att förbereda sig är avgörande.” Joe Paterno

Det är alltid en fördel att tänka igenom samtalet med kunden innan. Tänk igenom vad du vill uppnå inför varje kundmöte. Vill du få accept på att leverera en offert, sälja in ett uppföljande möte eller är du ute efter att ta en order direkt? Som du förstår blir samtalet helt annorlunda beroende på vad du vill åstadkomma med just detta möte.

Tänk igenom vart du vill komma och notera stödord som du kan använda under samtalets gång. Förbered dig att leda samtalet från en fas till den nästa, i en tydlig och logisk ordning där tankegångarna hänger ihop och krokar i varandra. Håll dig hela tiden kortfattad och ställ de frågor du förberett och lyssna på svaren. Sammanfatta koncist och kontrollera med kunden att du uppfattat honom rätt. När du tömt ut en frågeställning, gå vidare till nästa med hjälp av dina stödord.

Bara detta att du tar tid att förbereda dig lite kommer att ge ökat självförtroende och många gånger kommer du inte ens att behöva titta på stödorden utan kan föra samtalet utantill. Papperslappen finns där till stöd om du skulle komma av dig. Det är mycket bättre att använda stödord än att läsa innantill från ett färdigt skript. Med nedskrivna meningar blir samtalet lätt onaturligt och hackigt. Du kanske har blivit uppringd av någon ny telefonsäljare som läst innantill någon gång? Det är ingen rolig upplevelse, varken för säljaren eller för kunden. Stödorden kommer att hjälpa dig att;

(1) komma ihåg vad du planerar att ta upp
(2) förbereda en tydlig och logisk ordning mellan det du vill beröra
(3) hålla dig kortfattad och koncis
(4) bibehålla en lättsam och trevlig samtalston

Vanligtvis vinner den person som är bäst förberedd. Att skapa en synopsis i förväg med hjälp av stödord är en mycket effektiv metod att förbereda sig på. Lycka till med din försäljning!

Inga kommentarer: