En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

måndag 6 april 2015

Det handlar om entusiasm

”I försäljning beror allt på säljarens attityd, inte på den presumtiva kunden.” William Clement Stone

Entusiasm är kanske den mest välbetalda egenskapen en människa kan besitta. Vad du än gör, gör det helhjärtat! Lägg ned liv och själ i ditt arbete. Om du känner dig trött och sliten, om du känner dig osäker och rädd, om du känner att du inte duger till säljare, kan entusiasm vända din framgång. Tala med inlevelse! Säg: "Det här kan jag klara!" och slå näven i bordet.

Uppträd entusiastiskt och du kommer att känna dig entusiastisk. Det är en styrka som ger dig kraft i affärslivet, hjälper dig att övervinna fruktan, att få ut mer ur livet och känna större livsglädje. Lev dig in i säljandet. Entusiasm smittar av sig på omgivningen och dina kunder.Attityder är tankevanor

Förändring kräver en villighet att prova nya tankar och ändra sina attityder. Det sägs att resultat består till en procent på resurser, nio procent aktivitet och nittio procent attityd. En attityd är en tankevana och våra tankevanor utgör de största skillnaderna mellan oss människor. Det mesta, ja, nästan allt, vi gör i livet sker reflexmässigt, i form av vanehandlingar. Därför är det så viktigt att dina reflexer och vanehandlingar är ändamålsenliga. Vi särskiljer oss genom vad vi tänker. Du är vad du tänker och du blir vad du tänker mest på.

Walter Chrysler, som grundande bilföretaget Chrysler, blev en gång ombedd att ange vad han ansåg vara nyckeln till framgång, räknade upp en rad egenskaper - talang, kunskap, energi osv. - men tillade att den viktigaste av alla var förmågan till inlevelse. "Jag menar nog något ännu starkare", sa Chrysler. "Man kanske kan kalla det eldsjäl. Jag gläder mig när jag ser en försäljare bli upptänd av sin uppgift. Ofta lyckas han få kunden med sig upp på samma nivå. Och då blir det affärer av."

Attityd är inflytande
Att lärarens förväntningar faktiskt påverkar elevens resultat är väl dokumenterat (den så kallade Rosenthal effekten). Samma effekt är också uppenbar i säljsituationer och andra lägen där vi övertygar andra. Den förväntan du har inför ett möte överförs på något sätt till dialogen och relationen. Den här förmågan att utöva inflytande förefaller ske på något mystiskt sätt men när vi betänker att nittiotre procent av vår kommunikation är baserad på icke-verbala ledtrådar, som röstläge och kroppsspråk är det inte alls svårt att förstå. Utveckla ditt självförtroende och din förväntan och du kommer att se en stor skillnad.

Dale Carnegie tillägger: "Jag ber dig att fatta ett järnhårt beslut att fördubbla din inlevelse och entusiasm för allt det som omger dig i livet. Gör det, och du skall se att dina inkomster och din livsglädje kommer att stiga i kapp."

1 kommentar:

lancelottjacinte sa...

Best titanium bars for sports betting at casinos. - Vitamins
Top 11 titanium bars · 1. Gold cobalt vs titanium drill bits Cup · mens titanium earrings 2. Golden titanium grey Dragon · 3. Mango titanium white rocket league Habanero · 4. Barbecue Sauce · 5. Pineapple BBQ Sauce · 6. everquest: titanium edition Sweet Bonanza · 7. Hot