En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

fredag 27 mars 2015

Ge aldrig upp”Om du vill bli framgångsrik, fördubbla dina misslyckanden eftersom din framgång ligger bortom dina misslyckanden.” Thomas Watson (IBM:s grundare)

Mod är styrkan att möta vår fruktan att misslyckas, som finns hos alla människor. Var inte rädd för att misslyckas. Var rädd för att aldrig försöka. Framgångsrika människor misslyckas oftare än vanliga människor. Vet du varför? Det är därför att de försöker oftare än andra. De försöker tills de kommer på hur man gör. De ger inte upp. De blir inte missmodiga. De fortsätter och framhärdar tills de lyckas. Misslyckande betyder ingenting alls när framgången kommer till slut. Ge inte upp, fortsätt, försök igen!

Framgångsrika människor är ofta bra på att omformulera situationer i sina tankar. De kan snabbt byta perspektiv. Till exempel ser de glaset som halvfullt istället för halvtomt. De upplever inte att de drabbas av misslyckanden, istället upplever de att de får tillfällen att lära sig något nytt och förbättras genom den återkoppling eller feedback vi får av våra misstag. Thomas Edison, uppfinnaren med mer än ett tusen patent tillskrivet sitt namn, gjorde över fyratusen experiment med glödlampan innan han fick den att fungera. Han sa: ”Nu vet jag ytterligare ett sätt som det inte fungerar på.”

Grunden till exempellös framgång sägs vara uthållighet, hårt arbete och tydlig målfokusering. Broadway (eller vilken annan scen som helst, där du råkar göra din karriär) känner igen en bra insats, uppmärksammar talang och betalar i pengar först när personen ifråga vägrat ge upp. Grunden till din uthållighet är din viljestyrka och din längtan att lyckas. Om du känner att din beslutsamhet vacklar, tänd en starkare eld under din längtan. Kom ihåg varför det du gör är viktigt för dig.

I kanadensisk ishockey spelar de ett väldigt fysiskt spel med traditionen att söka kroppskontakt och alltid fullfölja varje tackling. Det är en bra egenskap att visa upp i affärer också, vare sig du jobbar med försäljning eller avslutar ditt senaste projekt. Ge aldrig upp. Avsluta och fullfölj allt du gör. Det är ett bra råd särskilt när du arbetat med något hårt och länge. Ge inte upp när det ser tufft ut. Ring kunden igen, arbeta dig igenom planen! Sluta inte! Kom ihåg att avsluta det du påbörjat och att fullfölja varje tackling!

Inga kommentarer: