En sajt om sälj

Försäljning är ett av världens äldsta yrken möjligen med undantag av jägarens. Det är affärer som gör att jorden spinner runt sin axel. Säljaren står i centrum för all värdeskapande och välståndshöjande verksamhet som för vår civilisation framåt. Säljaren är företagets ansikte utåt och dess representant ute bland kunderna. Att skapa affärer är en utomordentligt viktig uppgift. Det är det mest centrala i ett företag. Säljarens ansvar är stort och en duktig säljare kan tjäna mycket goda pengar också när man jämför med de flesta andra yrkesgrupper.
Du själv är inblandad i säljsituationer hela tiden och därför är kunskap om försäljning viktigt vad du än gör i livet. Du säljer dig själv vid en anställningsintervju och vid löneförhandling. När du söker övertyga någon om dina idéer och i din roll som chef eller VD är insikter i försäljningsteknik mycket användbara.
Försäljning är ett praktiskt ämne i första hand, inte ett akademiskt. Det finns naturligtvis teorier och modeller i botten men det viktiga är inte att kunna dessa utan att tillämpa dem. Det är en fråga om färdighetsträning inte kunskapsinsamling. Även om du har hört mycket om försäljning förut, stäng inte av. Låt dig bli påmind om det igen. Repetition är kunskapens moder. Övning ger färdighet!

Det är inte det du vet utan det du gör som bygger din framgång!

Urban Gavelin

fredag 21 november 2014

Ta vara på kundrelationerna”Glöm aldrig en kund och låt aldrig en kund glömma er.”
General Motors

I affärer ska man aldrig underskatta betydelsen av den relation man bygger upp med sin kund, allt ifrån första intrycket och sedan vidare över tiden. Anledningen att vi förlorar kunder beror till hög grad på brister i vår relation, i upp till runt sjuttio procent av fallen enligt flera oberoende undersökningar. Kunden upplever sig ha blivit dåligt bemött eller att säljaren har för lite kontakt. Endast i närmare trettio procent av fallen beror den förlorade affären direkt på att konkurrenterna erbjudit bättre produkter och lägre priser.

Det är alltså viktigt att förstå relationens betydelse i affärer eftersom försäljning är en social process. Skapa närvaro hos kunden. Visa dig intresserad för kundens intressen. Ställ frågor och prata gärna om de sakerna under era samtal men visa att du respekterar kundens tid. Gör så att kunden kommer ihåg dig och är medveten om dig under en längre tid. Håll relationen levande efter kundmötet genom att följa upp det, skicka över dina mötesanteckningar och leverera allt annat du lovat. När du gör det stärker du samtidigt din trovärdighet hos kunden. Håll sporadisk och relevant kontakt mellan era kundmöten om möjligt. Skicka intressanta tips och idéer till kunden på e-mejl då och då, kanske maximalt ett par gånger i månaden. Det visar att du tänker på dem.

Håll kontakten vid liv även när affären är avslutad. Jag har en vän som köpte en Harley Davidson motorcykel och han berättade hur fantastiska de långhåriga, något överviktiga återförsäljarna var på att följa upp affären både på telefon och med brev. Där köper man minsann inte bara en hoj utan där blir man medlem i klubben! Att leverera god service är också ett utmärkt sätt att knyta kunden till sig och bibehålla relationen under en längre tid. Min bilhandlare, till exempel, gör ett mycket bra jobb när det gäller efterservice och support på min bil. Långsiktighet i affärer lönar sig även om det, som för bilhandlare och fastighetsmäklare, kan dröja flera år mellan varje affär.

Var inte rädd att be en nöjd kund om introduktioner till andra potentiella kunder. Det skapar vanligtvis en mycket bra ingång att låta någon du känner kontakta en presumtiv kund och så att säga bana vägen. Det är lättare att knyta an till den nya personen då ni har en gemensam bekant som ni båda respekterar. Visa din uppskattning genom att återkoppla och berätta sedan hur det gick för den du fick introduktionen ifrån. Om du jobbar långsiktigt med dina yrkesrelationer kan du över tiden bygga upp ett stort nätverk av förtrogna och lojala kunder.

Inga kommentarer: